Op donderdagavond 13 november 2015 zijn op de netwerkbijeenkomst van Eemshaven.info de drie Eemsdelta Innovatieprijzen uitgereikt. De winnaars zijn MyTec, Omega Green en de stichting ‘Door Mensen Hier Voor Mensen Daar’.

De drie winnaars hebben allen vernieuwende ideeën die de regio ten goede komen:

Mytec

Mytec realiseert in het Eemsmondgebouw in Delfzijl een krachtstroomopleidingscentrum en is ook nog met andere projecten actief om het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten.

Omega Green
Omega Green realiseert een demoplant voor algenproductie in de Eemshaven. Het doel is om deze in 2016 in gebruik te nemen.

Stichting Door Mensen Hier Voor Mensen Daar
Deze stichting heeft een uniek arbeidsmarktconcept ontwikkeld en streeft naar het realiseren van werkgelegenheid voor mensen uit de moeilijke doelgroepen op de arbeidsmarkt. Door de productie van hulpgoederen voor vluchtelingen en bij rampenbestrijding kan een stuk maakindustrie weer teruggehaald worden naar onze regio.

Cheque
Iedere prijswinnaar ontving uit handen van Harm Post van Groningen Seaports en Sieger Dijkstra van Economic Board Groningen een cheque ter waarde van € 5.000 waarmee zij de plannen verder kunnen uitwerken. Bureau Eemsdelta\EZ feliciteert via deze weg alle prijswinnaars!